Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Powiatowe jednostki organizacyjne » Służby, inspekcje i straże » Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej » Akty normatywne Wersja do druku

Akty normatywne

Wykaz aktów normatywnych Komendanta Powiatowego PSP w Wągrowcu

 LP.

Nazwa aktu

Wydział

Data

1.

Zarządzenie 1 Komendanta Powiatowego PSP w Wągrowcu z dnia 7.05.2001 r. w sprawie kontroli wewnętrznej wydatków dokonywanych ze środków publicznych

PF

7.05.2001 r.

2.

Decyzja 47 Komendanta Powiatowego PSP w Wągrowcu z dnia 8.12.2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego KP PSP w Wągrowcu

PO

8.12.2006 r.

3.

Zarządzenie 3 Komendanta Powiatowego PSP z dnia 8.06.2007 r. w sprawie powołania komisji dokonującej zniszczenia pieczęci i stempli  

PO

8.06.2007 r.

4.

Zarządzenie 4 KP PSP w Wągrowcu w sprawie powołania komisji i przeprowadzenia „Przeglądu warunków pracy w zakresie bhp w KP PSP Wągrowiec”

PR-I

6.09.2007 r.

5.

Zarządzenie 7 Komendanta Powiatowego PSP w Wągrowcu w sprawie planu inwentaryzacji majątku KP PSP Wągrowiec

PF

14.12.2007 r.

6.

Zarządzenie 8 Komendanta Powiatowego PSP w Wągrowcu w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów wynikających z ksiąg rachunkowych

PF

14.12.2007 r.

7.

Zarządzenie 9 Komendanta Powiatowego PSP w Wągrowcu w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej KP PSP w Wągrowcu

PF

14.12.2007 r.

8.

Zarządzenie 1 Komendanta Powiatowego PSP w Wągrowcu z dnia 2.01.2008 r. w sprawie wprowadzenia wyciągu z jednolitego rzeczowego wykazu akt w KP PSP Wągrowiec

PO

2.01.2008 r.

9.

Zarządzenie 2 Komendanta Powiatowego PSP W Wągrowcu w sprawie powołania komisji i zasad przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do służby

PR-I

10.01.2008 r.

10.

Zarządzenie 5 Komendanta Powiatowego PSP w Wągrowcu z 28.03.2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w KP PSP Wągrowiec

PO

28.03.2008 r.

11.

Decyzja 12 Komendanta Powiatowego PSP z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany załączników do regulaminu pracy i służby w KP PSP Wągrowiec

PO

14.04.2008 r.

12.

Zarządzenie 6 Komendanta Powiatowego PSP w Wągrowcu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

PT

15.04.2008 r.


Informację wytworzył: Łukasz Lemanski, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Łukasz Lemanski, Data wprowadzenia: 2008-05-30 13:41:16, Zatwierdził do publikacji: Łukasz Lemanski, Data publikacji 2008-05-30 13:42:42, Ostatnia zmiana: 2009-07-06 09:45:06, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2929