Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Powiat » Załatwianie spraw w Starostwie » Wydział Komunikacji » Uprawnienia do kierowania pojazdami Wersja do druku

Uprawnienia do kierowania pojazdami

Podstawa prawna:

-   rozdział 2 i 3 ustawa z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. nr 30, poz. 151 z zm.),

-   rozdział 2,3 i 4 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1005),

 

Pobranie opłat:

art. 10, ust. 1,2 i 6 oraz art. 16, ust. 1 i 6 ustawy o kierujących pojazdami.

 

Wysokość opłat:

rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83).

 

Termin załatwienia: 

do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku,

 

Wzór wniosku:

druk wniosku w sprawie:

-   wydania prawa jazdy,

-   pozwolenia do kierowania tramwajem,

-   zwrotu zatrzymanego prawa jazdy, pozwolenia,

-   przywrócenia cofniętego uprawnienia,

-   wymiana prawa jazdy i pozwolenia,

-   wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem,

-   wydania międzynarodowego prawa jazdy,

-   wymiany prawa jazdy wydanego zagranicą bez sprawdzenia kwalifikacji,

-   wydanie prawa jazdy przed upływem orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdu za

    pośrednictwem jednostki, która je wydała zagranicą (dotyczy osób zamieszkałych poza

    granicą RP),

-   wydania zawodowego prawa jazdy,

-   wydanie wtórnika prawa jazdy i pozwolenia,   

dostępny w siedzibie Wydziału Komunikacji ul. Kościuszki 53D w dziale wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

 

 

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne:

 

Podstawa prawna

-   rozdział 16 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. nr 30, poz. 151 z zm.),

 

Pobranie opłat:

-   art. 109, ust. 1,3 i 7 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. nr 30, poz. 151 z zm.),

 

Wysokość opłat:

§ 16 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2013 r. poz. 603)

 

Wzór wniosku:

dostępny w siedzibie Wydziału Komunikacji ul. Kościuszki 53D w dziale wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

 

Opłatę za wydanie prawa jazdy oraz zezwoleń można wnieść:

-   w kasie usytuowanej w Wydziale Komunikacji – pok. nr 5,  lub

-   na rachunek Starostwa Powiatowego w Wągrowcu  nr  60 1320 1351 2222 1111 2000 0001

 


Informację wytworzył: Andrzej Ratajczak, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Kinga Basiura, Data wprowadzenia: 2013-11-22 08:37:52, Zatwierdził do publikacji: Kinga Basiura, Data publikacji 2013-11-22 08:38:06, Ostatnia zmiana: 2013-11-22 08:38:17, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1048