Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2004 » kwiecień 2004

Artykuły
  UCHWAŁA NR 230/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej lokalizacji budynku mieszkalnego wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków lub zbiornikiem bezodpływowym...
  UCHWAŁA NR 229/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 5398 położonej w Wągrowcu przy ul. Rogozińskiej 92 dotyczącej rozbudowy istniejącego budynku ...
  UCHWAŁA NR 228/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 735/1 położonej w Wągrowcu przy ul. Kasprowicza 3 dotyczącej modernizacji poddasza, wykonania ...
  UCHWAŁA NR 227/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 5212 położonej w Wągrowcu przy ul. Projektowanej dotyczącej budowy budynku mieszkalnego ...
  UCHWAŁA NR 226/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 119/8 położonej w Wągrowcu przy ul. Malinowej dotyczącej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinego
  UCHWAŁA NR 225/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 359 położonej w Wągrowcu przy ul. Bobrownickiej dotyczącej budowy budynku mieszkalnego dwurodzinnego
  UCHWAŁA NR 224/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 1982/6 położonej w Wągrowcu przy ul. Bocznej 1 dotyczącej lokalizacji zespołu garażowego z ...
  UCHWAŁA NR 223/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia i przekazania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu bilansu budżetu powiatu wągrowieckiego za 2003 rok
  UCHWAŁA NR 222/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie korekty harmonogramu realizacji wydatków i dochodów budżetu powiatu za marzec 2004 podjętego Uchwałą Nr 171/2004 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lutego 2004r.
  UCHWAŁA NR 221/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji wydatków i dochodów budżetu powiatu
  UCHWAŁA NR 220/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 4138/2 położonej w Wągrowcu przy ul. Grunwaldzkiej 45a dotyczącej budowy budynku garażowego z ...
  UCHWAŁA NR 219/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działek nr 4300 i nr 4301 położonych w Wągrowcu przy ul. Polnej dotyczącej lokalizacji budynku ...
  UCHWAŁA NR 218/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 2033/1 położonej w Wągrowcu przy ul. Łąkowej 1 dotyczącej rozbudowy budynku mieszkalnego o ...
  UCHWAŁA NR 217/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 4331/1 położonej w Wągrowcu przy ul. Przybyszewskiego dotyczącej lokalizacji budynku mieszkalnego
  UCHWAŁA NR 216/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej gospodarstwa rolnego na ...
  UCHWAŁA NR 215/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej lokalizacji budynku mieszkalnego i budynku garażowego na działce nr 171/8 położonej we wsi Łaziska
  UCHWAŁA NR 214/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu, ul. Kcyńska 48
  UCHWAŁA NR 213/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu Pani Elżbiecie Rożnowskiej
  UCHWAŁA NR 212/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej podziału działek nr 24 i nr 25 położonej w Piastowicach gmina Mieścisko z przeznaczeniem pod zabudowę ...
  UCHWAŁA NR 211/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej budowy hali magazynowej na działce nr 191/3 w Popowie Kościelnym - gmina Mieścisko
  UCHWAŁA NR 210/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy nr RIGP7331/9/04 dla terenu położonego w Skokach przy ulicy Wągrowieckiej obejmującego działki nr ewidencyjny ...
  UCHWAŁA NR 209/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy nr RIGP7331/7/04 dla terenu położonego w Glinnie gmina Skoki obejmującego działkę nr ewidencyjny gruntu 30 ...
  UCHWAŁA NR 208/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy nr RIGP7331/6/04 dla terenu położonego w Skokach przy ul. Dworcowej obejmującego działkę nr ewidencyjny gruntu 209 ...
  UCHWAŁA NR 207/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy nr RIGP7331/5/04 dla terenu położonego w Skokach przy ul. Polnej obejmującego działkę nr ewidencyjny gruntu 1116 ...
  UCHWAŁA NR 206/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy nr RIGP7331/2/04 dla terenu położonego w Skokach przy ul. Kasztanowej obejmującego działkę nr ewidencyjny gruntu ...
  UCHWAŁA NR 205/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy nr RIGP7331/1/04 dla terenu położonego w Rościnnie obejmującego działkę nr ewidencyjny gruntu 16/2 w zakresie ...
  UCHWAŁA NR 204/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia prognozy długu Powiatu Wągrowieckiego na lata 2004 - 2012
  UCHWAŁA NR 203/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2004 rok
  UCHWAŁA NR 202/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia układu wykonawczego budżetu powiatu na 2004 rok