Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2012 » czerwiec

Artykuły
  UCHWAŁA NR 267/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2012-2022
  UCHWAŁA NR 266/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 265/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie upoważnienia Pani Izabeli Napiecek do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed sądami, komornikami w sprawie przeciwko Romanowi Krzysztofowi Kaiser o zapłatę
  UCHWAŁA NR 264/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu do składania oświadczeń woli w sprawach związanych projektem Profesjonalna kadra
  UCHWAŁA NR 263/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie ogłoszenia konkursów w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki
  UCHWAŁA NR 262/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bukowiec - działki nr 20/6, 20/10, 23/1, 23/6"
  UCHWAŁA NR 261/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
  UCHWAŁA NR 260/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzewa
  UCHWAŁA NR 259/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie upoważnienia do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego w rokowaniach o ustalenie ceny wykupu działek w miejscowości Turza
  UCHWAŁA NR 258/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia osoby kierującej Rodzinną Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Skokach, w okresie nieobecności Dyrektora