Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2004 » październik 2004

Artykuły
  UCHWAŁA NR 377/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 października 2004 roku w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji wydatków i dochodów budżetu powiatu na miesiąc listopad 2004 r.
  UCHWAŁA NR 376/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 października 2004 roku w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w Gołańczy przy ul. Walki Młodych, stanowiących własność Powiatu
  UCHWAŁA NR 375/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 października 2004 roku w sprawie upoważnienia Pani Gabrieli Markiewicz Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze do rozliczenia dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu ...
  UCHWAŁA NR 374/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 października 2004 roku w sprawie upoważnienia Pana Jerzego Mianowskiego Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wągrowcu do rozliczenia dofinansowania ze środków Państwowego ...
  UCHWAŁA NR 373/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 21 października 2004 roku w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska Gminy Wągrowiec na lata 2004-2007, z uwzględnieniem perspektyw na lata 2008-2011"
  UCHWAŁA NR 372/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 21 października 2004 roku w sprawie zaopiniowania projektu "Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Wągrowiec"
  UCHWAŁA NR 371/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 21 października 2004 roku w sprawie upoważnienia Pani Iwony Brudz Dyrektora Bursy Szkolnej w Wągrowcu do rozliczania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ...
  UCHWAŁA NR 370/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 21 października 2004 roku w sprawie upoważnienia Pana Ireneusza Biniewskiego Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu do rozliczania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska ...
  UCHWAŁA NR 369/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 21 października 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 299/2004 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 lipca 2004 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Wągrowieckiego do ...
  UCHWAŁA NR 368/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 7 października 2004 roku w sprawie ustalenia prognozy długu Powiatu Wągrowieckiego na lata 2004 - 2012
  UCHWAŁA NR 367/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 7 października 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środków trwałych stanowiących wyposażenie Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu