Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2014

Artykuły
  UCHWAŁA NR 20/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 19/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 18/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
  UCHWAŁA NR 17/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 grudnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 16/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 grudnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia dwóch pomieszczeń biurowych
  UCHWAŁA NR 15/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 grudnia 2014r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 14/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 grudnia 2014r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 13/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 grudnia 2014r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 12/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 grudnia 2014r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 11/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 grudnia 2014r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie
  UCHWAŁA NR 10/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 grudnia 2014r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 9/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 grudnia 2014r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy
  UCHWAŁA NR 732/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 4 września 2014r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi powiatowej Placu Dworcowego w Wągrowcu do kategorii dróg gminnych
  UCHWAŁA NR 731/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 27 sierpnia 2014r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego, o kształtowaniu się WPF oraz informacji o przebiegu wykonania planu ZOZ i PBP za I półrocze
  UCHWAŁA NR 730/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 729/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
  UCHWAŁA NR 728/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 27 sierpnia 2014r. w sprawie przyznania Nagród Starosty Wągrowieckiego w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiec
  UCHWAŁA NR 727/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 21 sierpnia 2014r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zapłatę
  UCHWAŁA NR 726/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 21 sierpnia 2014r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zawezwanie do próby ugody
  UCHWAŁA NR 725/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 21 sierpnia 2014r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zawezwanie do próby ugody
  UCHWAŁA NR 724/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 21 sierpnia 2014r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zawezwanie do próby ugody
  UCHWAŁA NR 723/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 21 sierpnia 2014r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 722/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 21 sierpnia 2014r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 721/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 21 sierpnia 2014r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie
  UCHWAŁA NR 720/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 21 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Antoniewie
  UCHWAŁA NR 719/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 21 sierpnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Antoniewie
  UCHWAŁA NR 718/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 21 sierpnia 2014r. w sprawie przyznania Stypendiów Starosty Wągrowieckiego i określenia listy stypendystów w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół
  UCHWAŁA NR 717/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 21 sierpnia 2014r. w sprawie wydatków finansowych z wydzielonej części budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2015 rok, zwaną kwotą budżetu obywatelskiego
  UCHWAŁA NR 8/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 grudnia 2014r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy
  UCHWAŁA NR 7/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 grudnia 2014r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 6/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 grudnia 2014r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 5/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 11 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 716/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 21 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego
  UCHWAŁA NR 4/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 11 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
  UCHWAŁA NR 715/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 7 sierpnia 2014r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze
  UCHWAŁA NR 3/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 11 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej i uchwalenia regulaminu jej pracy
  UCHWAŁA NR 714/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 7 sierpnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu projektu "Remont, adaptacja, rozbudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na ZOL"
  UCHWAŁA NR 2/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 11 grudnia 2014r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego Powiatu Wągrowieckiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego będących partnerami w projekcie
  UCHWAŁA NR 713/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 7 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia 110 dni szkoleń IT
  UCHWAŁA NR 1/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 11 grudnia 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora PUP w Wągrowcu do złożenia wniosku, realizacji programu oraz do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z przystąpieniem do programu JUNIOR
  UCHWAŁA NR 712/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 7 sierpnia 2014r. w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu opłat za wyżywienie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy
  UCHWAŁA NR 789/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 4 grudnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku magazynowego i budowę parkingu na nieruchomości użyczonej Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 711/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 7 sierpnia 2014r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora MOW
  UCHWAŁA NR 788/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 4 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia na 2014 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
  UCHWAŁA NR 710/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 30 lipca 2014r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Powiatu Wągrowieckiego konsultacji społecznych w sprawie budżetu Powiatu Wągrowieckiego na rok 2015
  UCHWAŁA NR 787/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 27 listopada 2014r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowe, Toniszewo, Kopaszyn" gmina Wągrowiec
  UCHWAŁA NR 709/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 30 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 786/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 27 listopada 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dokumentacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 708/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 30 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
  UCHWAŁA NR 785/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 20 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 707/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 30 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie
  UCHWAŁA NR 784/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 19 listopada 2014r. w sprawie upoważnienia Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej
  UCHWAŁA NR 706/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 24 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Przesławskiej- nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 783/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 20 listopada 2014r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Gruntowice, Międzylesie i Dąbrowa, gmina Damasławek
  UCHWAŁA NR 705/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 24 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Marcina Maciejewskiego - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 782/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 20 listopada 2014r. w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze
  UCHWAŁA NR 704/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 24 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Nowak - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 781/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia na 2014 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania
  UCHWAŁA NR 703/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 24 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Romana Napiecka - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 780/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 13 listopada 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu, określenia wysokości środków na poszczególne zadania i form ich zlecania organizacjom pozarządowym
  UCHWAŁA NR 702/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 24 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Łukasza Zanto - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 779/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 13 listopada 2014r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok
  UCHWAŁA NR 701/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 24 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Marcina Semrau - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 778/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 13 listopada 2014r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2022
  UCHWAŁA NR 700/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 24 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anity Różak - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 777/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 13 listopada 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew
  UCHWAŁA NR 699/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 24 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Okuniewskiej - Dudziak - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 776/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 6 listopada 2014r. w sprawie upoważnienia Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej
  UCHWAŁA NR 698/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 24 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Mai Białkowskiej - Gąsiorek - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 775/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 697/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 24 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Karoliny Schulz - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 774/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
  UCHWAŁA NR 696/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 24 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Piotra Czaczyka - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 773/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 6 listopada 2014r. w sprawie wydania opinii dla zadania pn. "Przebudowa ulicy Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Wągrowiec"
  UCHWAŁA NR 695/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 24 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Patrycji Kaźmierczak - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 772/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 6 listopada 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania dotyczącego wyboru Koordynatora "Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli"
  UCHWAŁA NR 694/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 24 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Marzeny Musiał - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  UCHWAŁA NR 771/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 6 listopada 2014r. w sprawie powołania Komisji Odbioru wykonanych w 2014 roku prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku
  UCHWAŁA NR 693/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 24 lipca 2014r. w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy
  UCHWAŁA NR 770/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 6 listopada 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  UCHWAŁA NR 692/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 24 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania dotyczącego wyboru 7 Koordynatorów sieci w ramach projektu System wsparcia szkół i przedszkoli w powiecie
  UCHWAŁA NR 769/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 6 listopada 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu do podpisania i realizacji umowy z samorządem województwa wielkopolskiego
  UCHWAŁA NR 691/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 24 lipca 2014r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bartodzieje
  UCHWAŁA NR 768/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 690/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 16 lipca 2014r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Wągrowieckiego będącego w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu na rzecz jednostek samorządu terytorialnego
  UCHWAŁA NR 767/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 29 października 2014r. w sprawie upoważnienia Pani Beaty Kaniewskiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed sądami w sprawie o zapłatę
  UCHWAŁA NR 689/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 16 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kwot dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół ponadgimnazjal. o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla niepublicznych placówek
  UCHWAŁA NR 766/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
  UCHWAŁA NR 688/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 16 lipca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 765/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 29 października 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew
  UCHWAŁA NR 687/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 16 lipca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia
  UCHWAŁA NR 764/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 23 października 2014r. w sprawie upoważnienia Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej
  UCHWAŁA NR 686/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 9 lipca 2014r. w sprawie upoważnienia Pana Cezarego Szypulskiego - dyrektora I LO w Wągrowcu do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego - I LO w Wągrowcu przed osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi
  UCHWAŁA NR 763/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 23 października 2014r. w sprawie upoważnienia Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej
  UCHWAŁA NR 685/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 9 lipca 2014r. w sprawie zaopiniowania projektu gminnego programu ochrony środowiska
  UCHWAŁA NR 762/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 23 października 2014r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zawezwanie do próby ugody
  UCHWAŁA NR 684/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 2 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 761/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 23 października 2014r. w sprawie likwidacji pojazdu samochodowego, który stał się własnością Powiatu Wągrowieckiego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu o przepadku
  UCHWAŁA NR 683/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 2 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
  UCHWAŁA NR 760/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 16 października 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pokoju hotelowego znajdującego się budynku administracyjnym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 682/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 2 lipca 2014r. w sprawie przyznania Nagród Starosty Wągrowieckiego w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki
  UCHWAŁA NR 759/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 16 października 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew
  UCHWAŁA NR 681/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 2 lipca 2014r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu
  UCHWAŁA NR 758/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 16 października 2014r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg na terenie miasta Wągrowca do kategorii dróg gminnych
  UCHWAŁA NR 680/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 2 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu
  UCHWAŁA NR 757/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 16 października 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych, zajętych pod drogi powiatowe, położone w miejscowości Gołańcz
  UCHWAŁA NR 679/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 2 lipca 2014r. w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych w ramach realizacji projektu systemowego
  UCHWAŁA NR 756/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 2 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 678/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 755/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 9 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
  UCHWAŁA NR 677/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
  UCHWAŁA NR 754/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 9 października 2014r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej
  UCHWAŁA NR 676/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 25 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Antoniewie
  UCHWAŁA NR 753/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 9 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia na 2014 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
  UCHWAŁA NR 675/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 25 czerwca 2014r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze oraz powołania Komisji Konkursowej
  UCHWAŁA NR 752/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 9 października 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzewa
  UCHWAŁA NR 674/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 18 czerwca 2014r. w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy
  UCHWAŁA NR 751/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 2 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 673/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 18 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy
  UCHWAŁA NR 750/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 2 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
  UCHWAŁA NR 672/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 18 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 749a/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 2 października 2014r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora I LO w Wągrowcu w sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczeń w I Liceum Ogólnokształcącym
  UCHWAŁA NR 671/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 18 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 1 w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 749/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 24 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 670/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 18 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy
  UCHWAŁA NR 748/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
  UCHWAŁA NR 669/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 18 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 747/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 18 września 2014r. w sprawie określenia składu osobowego przedkładającego propozycję wyboru zadań
  UCHWAŁA NR 668/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 18 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr.Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 746/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 18 września 2014r. w sprawie upoważnienia Pani Beaty Kaniewskiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed sądami w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej
  UCHWAŁA NR 667/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 12 czerwca 2014r. w sprawie wyboru ofert i ogłoszenia wyników III otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014r.
  UCHWAŁA NR 745/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 18 września 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego
  UCHWAŁA NR 666/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 12 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Wągrowieckiego
  UCHWAŁA NR 744/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 11 września 2014r. w sprawie upoważnienia Pani Beaty Kaniewskiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed sądami w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej
  UCHWAŁA NR 665/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 12 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia dotacji Spółkom Wodnym z budżetu Powiatu Wągrowieckiego
  UCHWAŁA NR 743/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 11 września 2014r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Gołańczy przy ul. Walki Młodych stanowiącej własność Powiatu Wągrowieckiego
  UCHWAŁA NR 664/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 12 czerwca 2014r. w sprawie upoważnienia Pani Beaty Kaniewskiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed sądami w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku
  UCHWAŁA NR 742/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 11 września 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia 110 dni szkoleń IT
  UCHWAŁA NR 663/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 4 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew
  UCHWAŁA NR 741/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 4 września 2014r. w sprawie upoważnienia Pani Beaty Koczorowskiej-Muszyńskiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej
  UCHWAŁA NR 662/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 28 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 740/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 4 września 2014r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej
  UCHWAŁA NR 661/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 28 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
  UCHWAŁA NR 739/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 4 września 2014r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej
  UCHWAŁA NR 660/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 28 maja 2014r. w sprawie upoważnienia Pani Beaty Kaniewskiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed sądami w sprawach o zapłatę
  UCHWAŁA NR 738/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 4 września 2014r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej
  UCHWAŁA NR 659/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 28 maja 2014r. w sprawie upoważnienia Pani Beaty Kaniewskiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed sądami w sprawach o zapłatę
  UCHWAŁA NR 737/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 4 września 2014r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenów położonych w rejonie ulicy Sportowej
  UCHWAŁA NR 658/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 28 maja 2014r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej
  UCHWAŁA NR 736/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 4 września 2014r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenów położonych w rejonie ulic Klasztornej, Jeziornej i Zamkowej
  UCHWAŁA NR 657/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 28 maja 2014r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kozielsko
  UCHWAŁA NR 735/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 4 września 2014r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenów przeznaczonych na cele rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usług
  UCHWAŁA NR 656/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu na rok szkolny 2014/2015
  UCHWAŁA NR 734/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 4 września 2014r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenów przeznaczonych na cele rozwoju gospodarstwa rolnego
  UCHWAŁA NR 655/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy na rok szkolny 2014/2015
  UCHWAŁA NR 733/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 4 września 2014r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi powiatowej Czesławice - Buszewo do kategorii dróg gminnych
  UCHWAŁA NR 654/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu na rok szkolny 2014/2015
  UCHWAŁA NR 653/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr w Wągrowcu na rok szkolny 2014/2015
  UCHWAŁA NR 652/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 28 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu na rok szkolny 2014/2015
  UCHWAŁA NR 651/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 22 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PBP w Wągrowcu za 2013 rok
  UCHWAŁA NR 650/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 22 maja 2014r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu za 2013 rok
  UCHWAŁA NR 649/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 22 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy na rok szkolny 2014/2015
  UCHWAŁA NR 648/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 22 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie na rok szkolny 2014/2015
  UCHWAŁA NR 647/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 22 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu na rok szkolny 2014/2015
  UCHWAŁA NR 646/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 22 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu na rok szkolny 2014/2015
  UCHWAŁA NR 645/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 22 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu na rok szkolny 2014/2015
  UCHWAŁA NR 644/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 22 maja 2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
  UCHWAŁA NR 643/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 22 maja 2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy
  UCHWAŁA NR 642/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 22 maja 2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 641/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 22 maja 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej i uchwalenia regulaminu jej pracy
  UCHWAŁA NR 640/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 16 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie oraz zaopiniowania zarządzenia Dyrektora MOW w sprawie stawki czynszu
  UCHWAŁA NR 639/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 16 maja 2014r. w sprawie zaopiniowania zmiany "Programu ochrony środowiska Gminy Wągrowiec na lata 2012-2015, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019"
  UCHWAŁA NR 638/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 16 maja 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego powiatu wagrowieckiego za 2013 rok
  UCHWAŁA NR 637/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 16 maja 2014r. w sprawie upoważnienia Pani Beaty Koczorowskiej-Muszyńskiej do przeprowadzenia kontroli w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym "Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczym" w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 636/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 16 maja 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie Powiatowi Wągrowieckiemu długoterminowego kredytu w kwocie 5 000 000 zł
  UCHWAŁA NR 635/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 7 maja 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
  UCHWAŁA NR 634/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 7 maja 2014r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Wągrowieckiego do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu przez Powiat Wągrowiecki długoterminowego kredytu
  UCHWAŁA NR 633/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 7 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia III konkursu, określenia wysokości środków na poszczególne zadania i form ich zlecania organizacjom pozarządowym
  UCHWAŁA NR 632/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 631/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
  UCHWAŁA NR 630/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 24 kwietnia 2014r. w sprawie przekazania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania finansowego powiatu wągrowieckiego za 2013 rok
  UCHWAŁA NR 629/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 24 kwietnia 2014r. w sprawie upoważnienia Pani Beaty Kaniewskiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed sądami w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej
  UCHWAŁA NR 628/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 17 kwietnia 2014r. w sprawie upoważnienia Pana Cezarego Szypulskiego - Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu do przygotowania i podpisania wniosku w ramach programu ERASMUS PLUS
  UCHWAŁA NR 627/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 17 kwietnia 2014r. w sprawie wydania opinii do wniosku dotyczącego uzyskania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ulicy Wierzbowej w Wągrowcu"
  UCHWAŁA NR 626/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 17 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursów w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki
  UCHWAŁA NR 625/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 17 kwietnia 2014r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damasławek
  UCHWAŁA NR 624/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 11 kwietnia 2014r. w sprawie upoważnienia Pani Beaty Kaniewskiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed sądami w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej
  UCHWAŁA NR 623/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 11 kwietnia 2014r. w sprawie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy powiatu wągrowieckiego z organizacjami pozarząd. oraz innymi podmiotami prowadzącymi działaln. pożytku publicznego na 2013 rok
  UCHWAŁA NR 622/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 11 kwietnia 2014r. w sprawie wyboru ofert i ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014r.
  UCHWAŁA NR 621/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 2 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew
  UCHWAŁA NR 620/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 2 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia hotelowego znajdującego się budynku administracyjnym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 619/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 2 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 618/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 2 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu powiatu wągrowieckiego w publikacji "Urządzenia kultury ogniowej na terenie powiatu wągrowieckiego"
  UCHWAŁA NR 617/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 26 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 616/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 26 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego, sprawozdania PBP i ZOZ za 2013 r. oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Powiatu Wągrowieckiego
  UCHWAŁA NR 615/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 20 marca 2014r. w sprawie użyczenia mienia Powiatu Wągrowieckiego będącego w posiadaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu na rzecz Rodzinnego Domu Dziecka w Skokach
  UCHWAŁA NR 614/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 13 marca 2014r. w sprawie określenia formy przekazywania jednostkowych sprawozdań budżetowych przez podległe jednostki organizacyjne
  UCHWAŁA NR 613/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 13 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2014 rok
  UCHWAŁA NR 612/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 13 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 611/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 13 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
  UCHWAŁA NR 610/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 6 marca 2014r. w sprawie przyznania Stypendiów Starosty Wągrowieckiego i określenia listy stypendystów w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
  UCHWAŁA NR 609/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 6 marca 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej i uchwalenia regulaminu jej pracy
  UCHWAŁA NR 608/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 6 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia
  UCHWAŁA NR 607/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 606/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
  UCHWAŁA NR 605/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 26 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Pani Beaty Kaniewskiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed sądami w sprawie o zapłatę
  UCHWAŁA NR 604/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 26 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Pani Beaty Kaniewskiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed sądami w sprawie o zapłatę
  UCHWAŁA NR 603/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 26 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Pani Beaty Kaniewskiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed sądami w sprawie o zapłatę
  UCHWAŁA NR 602/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 26 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Pani Beaty Kaniewskiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed sądami w sprawie o zapłatę
  UCHWAŁA NR 601/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 26 lutego 2014r. w sprawie ustalenia na 2014 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
  UCHWAŁA NR 600/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 20 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu powiatu wągrowieckiego na sztandarze Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 599/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 20 lutego 2014r. w sprawie zm. uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego pod nazwą Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnospraw.
  UCHWAŁA NR 598/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 6 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia II konkursu, określenia wysokości środków na poszczególne zadania i form ich zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom
  UCHWAŁA NR 597/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 6 lutego 2014r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Wągrowieckiego będącego w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 596/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 6 lutego 2014r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie dotacji w roku 2014 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  UCHWAŁA NR 595/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 6 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przed sądami powszechnymi
  UCHWAŁA NR 594/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 6 lutego 2014r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Wągrowieckiego będącego w posiadaniu Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy na rzecz MOS w Gołańczy
  UCHWAŁA NR 593/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 592/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia kwot dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych
  UCHWAŁA NR 591/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
  UCHWAŁA NR 590/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 23 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pokoju hotelowego znajdującego się w budynku administracyjnym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 589/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 23 stycznia 2014r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kaliska i Tarnowo Pałuckie w rejonie Jeziora Rgielskiego"
  UCHWAŁA NR 588/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 23 stycznia 2014r. w sprawie likwidacji środka trwałego będącego w posiadaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy
  UCHWAŁA NR 587/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 16 stycznia 2014r. w sprawie wyboru ofert i ogłoszenia wyników konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014r.
  UCHWAŁA NR 586/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 9 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2014 rok
  UCHWAŁA NR 585/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 9 stycznia 2014r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów
  UCHWAŁA NR 584/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 9 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2014 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 583/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 9 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
  UCHWAŁA NR 582/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 9 stycznia 2014r. w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy
  UCHWAŁA NR 581/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 9 stycznia 2014r. w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego pełniącemu obowiązki dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy
  UCHWAŁA NR 580/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 9 stycznia 2014r. w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie
  UCHWAŁA NR 579/2014 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z 9 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu - Pani Elżbiecie Rożnowskiej