Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2011 » maj 2011

Artykuły
  UCHWAŁA NR 78/ 2011 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 maja 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie Powiatowi Wągrowieckiemu długoterminowego kredytu w kwocie 4.320.000 zł wraz z jego obsługą
  UCHWAŁA NR 77/ 2011 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu na rok szkolny 2011/2012
  UCHWAŁA NR 76/ 2011 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu na rok szkolny 2011/2012
  UCHWAŁA NR 75/ 2011 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu na rok szkolny 2011/2012
  UCHWAŁA NR 74/ 2011 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy na rok szkolny 2011/2012
  UCHWAŁA NR 73/ 2011 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu na rok szkolny 2011/2012
  UCHWAŁA NR 72/ 2011 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy na rok szkolny 2011/2012
  UCHWAŁA NR 71/ 2011 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie na rok szkolny 2011/2012
  UCHWAŁA NR 70/ 2011 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 maja 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie z dniem 1 września 2011r. nowych zawodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 69/ 2011 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 maja 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 68/ 2011 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 18 maja 2011r. w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Wągrowieckiego do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu przez Powiat Wągrowiecki długoterminowego kredytu
  UCHWAŁA NR 67/ 2011 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 66/ 2011 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2011 rok
  UCHWAŁA NR 65/ 2011 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 18 maja 2011r. w sprawie upoważnienia Pani Iwony Brudz -dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego - Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu przed sądami powszechnymi
  UCHWAŁA NR 64/ 2011 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu na rok szkolny 2011/2012
  UCHWAŁA NR 63/ 2011 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu na rok szkolny 2011/2012
  UCHWAŁA NR 62/ 2011 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu na rok szkolny 2011/2012
  UCHWAŁA NR 61/ 2011 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 12 maja 2011r. w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damasławek
  UCHWAŁA NR 60/ 2011 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 12 maja 2011r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Skoki
  UCHWAŁA NR 59/ 2011 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 4 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2011 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 58/ 2011 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 4 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2011 rok
  UCHWAŁA NR 57/ 2011 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 4 maja 2011r. w sprawie zmiany przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Wągrowieckiego za 2010 rok
  UCHWAŁA NR 56/ 2011 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 4 maja 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2011-2021