Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2007 » czerwiec 2007

Artykuły
  UCHWAŁA Nr 108/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2007 rok
  UCHWAŁA Nr 107/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu opłat za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 106/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnej z tytułu opłat za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu
  UCHWAŁA Nr 105/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dróg wojewódzkich na obszarze administracyjnym miasta Gołańczy
  UCHWAŁA Nr 104/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damasławek
  UCHWAŁA Nr 103/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursów w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek publicznych prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki
  UCHWAŁA Nr 102/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 1 w Wągrowcu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu
  UCHWAŁA Nr 101/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia Izabeli Napiecek do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego i złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego ...
  UCHWAŁA Nr 100/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie sprawozdania za lata 2004-2006 z realizacji "Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wągrowieckiego" obejmującego działania krótkoterminowe, ...
  UCHWAŁA Nr 99/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 99/2000 w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu ...
  UCHWAŁA Nr 98/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 119/2003 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w ...
  UCHWAŁA Nr 97/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 120/2003 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w ...
  UCHWAŁA Nr 96/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 98/2000 w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu ...
  UCHWAŁA Nr 95/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 97/2000 w sprawie upoważnienia Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w ...
  UCHWAŁA Nr 94/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 17/2003 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w ...
  UCHWAŁA Nr 93/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 19/2003 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wągrowcu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu ...
  UCHWAŁA Nr 92/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 18/2003 w sprawie upoważnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu ...
  UCHWAŁA Nr 91/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 140/2000 w sprawie upoważnienia Sekretarza Powiatu Wągrowieckiego do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu
  UCHWAŁA Nr 90/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 150/2000 w sprawie upoważnienia Kierownika Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów w Wągrowcu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu
  UCHWAŁA Nr 89/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 218/2000 w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu ...
  UCHWAŁA Nr 88/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 147/2000 w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych ...
  UCHWAŁA Nr 87/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 143/2000 w sprawie upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wągrowcu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w ...
  UCHWAŁA Nr 86/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 151/2000 w sprawie upoważnienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu
  UCHWAŁA Nr 85/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 152/2000 w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu
  UCHWAŁA Nr 84/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 144/2000 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu
  UCHWAŁA Nr 83/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 145/2000 w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu