Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150095
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Rada Powiatu » Uchwały Rady » 2012

Artykuły
  UCHWAŁA NR XXIV /189/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2013 rok
  UCHWAŁA NR XXIV /188/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2013 – 2022
  UCHWAŁA NR XXIV /187/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2012 rok
  UCHWAŁA NR XXIV /186/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2012-2022
  UCHWAŁA NR XXIV /185/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu Powiatu Wągrowieckiego przez niepubliczne szkoły i placówki
  UCHWAŁA NR XXIV /184/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za rok 2012
  UCHWAŁA NR XXIV /183/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Wągrowieckiego na 2013 rok
  UCHWAŁA NR XXIV /182/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok
  UCHWAŁA NR XXIII /181/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2012 rok
  UCHWAŁA NR XXIII /180/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2012-2022
  UCHWAŁA NR XXIII /179/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie Wapno na realizację zadania
  UCHWAŁA NR XXIII /178/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Miastu i Gminie Gołańcz na realizację zadania
  UCHWAŁA NR XXIII /177/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie Miejskiej Wągrowiec na realizację zadania
  UCHWAŁA NR XXIII /176/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Miastu i Gminie Skoki na realizację zadania
  UCHWAŁA NR XXIII /175/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie upoważnienia do dokonania kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR XXIII /174/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR XXIII /173/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Rodzinnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Skokach
  UCHWAŁA NR XXIII /172/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR XXII /171/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2012 rok
  UCHWAŁA NR XXII /170/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2012-2022
  UCHWAŁA NR XXII /169/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 października 2012r. w sprawie zgłoszenia przedstawiciela powiatu wągrowieckiego do Powiatowej Rady Zatrudnienia
  UCHWAŁA NR XXII /168/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów w 2013 r.
  UCHWAŁA NR XXII /167/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 października 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
  UCHWAŁA NR XXII /166/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 października 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego na rzecz Gminy Miejskiej Wągrowiec
  UCHWAŁA NR XXII /165/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/126/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku, w sprawie określania rodzaju zadań i wysokości środków PFRON
  UCHWAŁA NR XXII /164/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 października 2012r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
  UCHWAŁA NR XXII /163/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 października 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra zadania w zakresie organizacji kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
  UCHWAŁA NR XXI /162/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2012 rok
  UCHWAŁA NR XXI /161/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej polegającego na organizacji V Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej
  UCHWAŁA NR XXI /160/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
  UCHWAŁA NR XXI /159/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie Damasławek w formie dotacji celowej w ramach partnerstwa
  UCHWAŁA NR XXI /158/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 września 2012r. w sprawie przystąpienia Powiatu Wągrowieckiego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią
  UCHWAŁA NR XX /157/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2012 rok
  UCHWAŁA NR XX /156/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wągrowieckiego
  UCHWAŁA NR XX /155/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej nr 1 w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR XIX /154/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wągrowieckiego na 2012 rok
  UCHWAŁA NR XIX /153/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu Powiatu Wągrowieckiego przez niepubliczne szkoły i placówki
  UCHWAŁA NR XIX /152/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia Powiatowi Chodzieskiemu zadania w zakresie organizacji nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego
  UCHWAŁA NR XIX /151/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych
  UCHWAŁA NR XIX /150/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu i likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosł.
  UCHWAŁA NR XIX /149/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu i likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR XIX /148/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy i likwidacji Liceum Profilowanego w Gołańczy
  UCHWAŁA NR XIX /147/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu i likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR XIX /146/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu i likwidacji I Liceum Profilowanego im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR XIX /145/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu i likwidacji II Liceum Profilowanego w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR XIX /144/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gołańczy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy
  UCHWAŁA NR XIX /143/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR XIX /142/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR XIX /141/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Antoniewie wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Antoniewie
  UCHWAŁA NR XIX /140/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2012 r.
  UCHWAŁA NR XIX /139/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok
  UCHWAŁA NR XIX /138/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego za 2011 rok
  UCHWAŁA NR XIX /137/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR XVIII /136/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2012 rok
  UCHWAŁA NR XVIII /135/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 maja 2012r. w sprawie ustanowienia herbu i innych symboli powiatu wągrowieckiego
  UCHWAŁA NR XVIII /134/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR XVII /133/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na zabezpieczenie spłaty długoterminowego kredytu udzielonego przez bank wyłoniony w drodze procedury przetargowej
  UCHWAŁA NR XVII /132/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
  UCHWAŁA NR XVII /131/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2012 rok
  UCHWAŁA NR XVII /130/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2012-2022
  UCHWAŁA NR XVII /129/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi
  UCHWAŁA NR XVII /128/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/119/2012 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności
  UCHWAŁA NR XVII /127/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Wągrowieckiego
  UCHWAŁA NR XVII /126/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2012 roku
  UCHWAŁA NR XVII /125/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR XVII /124/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wapnie
  UCHWAŁA NR XVII /123/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
  UCHWAŁA NR XVI /122/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII /88 / 2011 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
  UCHWAŁA NR XVI /121/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wągrowieckiego
  UCHWAŁA NR XVI /120/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz zgody na jej zawarcie
  UCHWAŁA NR XVI /119/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty
  UCHWAŁA NR XVI /118/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR XVI /117/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu wągrowieckiego za rok 2011
  UCHWAŁA NR XV /116/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 luty 2012r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu na prace konserwatorskie, restauratorskie
  UCHWAŁA NR XV /115/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 luty 2012r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gołańczy i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy
  UCHWAŁA NR XV /114/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 luty 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Wągrowcu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR XV /113/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 luty 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR XV /112/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 luty 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Gołańczy wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy
  UCHWAŁA NR XV /111/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 luty 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego w Wągrowcu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
  UCHWAŁA NR XV /110/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 luty 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wągrowcu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
  UCHWAŁA NR XV /109/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 luty 2012r. w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
  UCHWAŁA NR XV /108/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 luty 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Antoniewie wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
  UCHWAŁA NR XV /107/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 luty 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gołańczy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy
  UCHWAŁA NR XV /106/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 luty 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
  UCHWAŁA NR XV /105/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 luty 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
  UCHWAŁA NR XV /104/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 luty 2012r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalnośći Pożytku Publicznego
  UCHWAŁA NR XV /103/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 luty 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
  UCHWAŁA NR XV /102/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 luty 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim za 2011 rok
  UCHWAŁA NR XV /101/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 28 luty 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Powiecie Wągrowieckim za 2011 rok
  UCHWAŁA NR XIV /100/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie Miejskiej Wągrowiec na realizację zadania
  UCHWAŁA NR XIV /99/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Miastu i Gminie Skoki na realizację zadania
  UCHWAŁA NR XIV /98/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Miastu i Gminie Gołańcz na realizację zadania
  UCHWAŁA NR XIV /97/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie Wapno na realizację zadania
  UCHWAŁA NR XIV /96/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia dwóch pomieszczeń biurowych
  UCHWAŁA NR XIV /95/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej
  UCHWAŁA NR XIV /94/ 2012 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Wągrowieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok