Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150095
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Rada Powiatu » Uchwały Rady » 2004

Artykuły
  Uchwała NR XXVI/127/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2005 rok
  Uchwała NR XXVI/126/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok
  Uchwała NR XXVI/125/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat rodziców i opiekunów prawnych za pobyt dziecka lub pełnoletniego wychowanka w placówce ...
  Uchwała NR XXVI/124/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/77/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2004 rok
  Uchwała NR XXVI/123/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej
  Uchwała NR XXVI/122/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/77/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2004 rok
  Uchwała NR XXV/121/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2002 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i ...
  Uchwała NR XXV/120/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/77/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2004 rok
  Uchwała NR XXV/119/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/76/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Wągrowieckiego...
  Uchwała NR XXV/118/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie powierzenia Gminie Mieścisko zarządzania niektórymi drogami powiatowymi
  Uchwała NR XXV/117/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/71/2004 z dnia 30 marca 2004r. w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób ...
  Uchwała NR XXIV/116/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 października 2004 roku w sprawie upoważnienia do dokonania kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  Uchwała NR XXIV/115/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 października 2004 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wągrowieckiego
  Uchwała NR XXIII/114/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 września 2004 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu
  Uchwała NR XXIII/113/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 września 2004 roku w sprawiesprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie
  Uchwała NR XXIII/112/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 września 2004 roku w sprawie określenia kierunków działania Zarządu Powiatu Wągrowieckiego w latach 2005-2015 w zakresie dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wapnie
  Uchwała NR XXIII/111/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/82/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Uchwała NR XXIII/110/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/36/2003 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 marca 2003r w sprawie utworzenia środka specjalnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ...
  Uchwała NR XXIII/109/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 września 2004 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia umowy o zaciągnięcie długoterminowego kredytu inwestycyjnego oraz zaciągnięcie zobowiązania wekslowego
  Uchwała NR XXIII/108/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/77/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2004 rok
  Uchwała NR XXIII/107/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/76/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego ...
  Uchwała NR XXIII/106/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/71/2004 z dnia 30 marca 2004r. w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób ...
  Uchwała NR XXII/105/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 2 września 2004 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2004/2005 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ...
  Uchwała NR XXI/104/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lipca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/44/2003 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie realizacji przez Powiat Wągrowiecki inwestycji pn.: "Budowa Hali ...
  Uchwała NR XXI/103/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lipca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/77/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2004 rok
  Uchwała NR XXI/102/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lipca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/76/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Wągrowieckiego ...
  Uchwała NR XXI/101/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lipca 2004 roku w sprawie powierzenia przez Powiat Wągrowiecki Gminie Miejskiej Wągrowiec wykonanie zadania pn.: "Budowa skrzyżowania ulic: Leśna, Dębińska i odcinka ulicy Grzybowej"
  Uchwała NR XXI/100/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lipca 2004 roku w sprawie wyłączenia z nieodpłatnego użytkowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ...
  Uchwała NR XXI/99/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lipca 2004 roku w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej
  Uchwała NR XX/98/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/139/2001 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 8 marca 2001 roku w sprawie Strategii Rozwoju Powiatu Wągrowieckiego
  Uchwała NR XX/97/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie powołania Specjalnej Komisji d.s. Rozwoju Lokalnego, ustalenia jej składu osobowego i wyboru jej Przewodniczącego ... oraz przystąpienia do rozpoczęcia prac nad Pro
  Uchwała NR XX/96/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/77/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2004 rok
  Uchwała NR XX/95/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie przekształcenia szkół w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy
  Uchwała NR XX/94/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie przekształcenia szkoły w Zespole Szkół Powszechnych w Damasławku
  Uchwała NR XX/93/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie utworzenia i włączenia do Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Damasławku
  Uchwała NR XX/92/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie utworzenia i włączenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu nowych szkół
  Uchwała NR XX/91/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie przekształcenia szkół w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu
  Uchwała NR XX/90/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie utworzenia i włączenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu nowych szkół
  Uchwała NR XX/89/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia darowizny sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  Uchwała NR XX/88/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie "Rocznego programu współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. ...
  Uchwała NR XX/87/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie powierzenia Powiatowi Pilskiemu oraz Miastu Poznań prowadzenia niektórych zadań publicznych Powiatu Wągrowieckiego z zakresu pomocy społecznej
  Uchwała NR XX/86/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Rynku Pracy
  Uchwała NR XIX/85/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie określenia warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów
  Uchwała NR XIX/84/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2003 Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  Uchwała NR XIX/83/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
  Uchwała NR XIX/82/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Uchwała NR XIX/81/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/77/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2004 rok
  Uchwała NR XIX/80/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok
  Uchwała NR XVIII/79/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego
  Uchwała NR XVIII/78/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie przyjęcia do realizacji programu działań na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej, zatrudniania i ...
  Uchwała NR XVII/77/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2004 rok
  Uchwała NR XVII/76/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Wągrowieckiego na lata 2004-2008
  Uchwała NR XVII/75/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie określenia terminu przedstawienia informacji o sposobie, trybie i okresie realizacji zaleceń pokontrolnych przez Dyrektora SP ZOZ w Wągrowcu
  Uchwała NR XVII/74/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  Uchwała NR XVII/73/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/139/2001 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 8 marca 2001 roku w sprawie Strategii Rozwoju Powiatu Wągrowieckiego
  Uchwała NR XVII/72/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Powiatu Wągrowieckiego dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania zleconego podmiotom nie zaliczonym...
  Uchwała NR XVII/71/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2004 roku
  Uchwała NR XVI/70/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wągrowieckiego
  Uchwała NR XV/69/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej na 2004r.
  Uchwała NR XV/68/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu Wągrowieckiego na 2004 rok