Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Powiat » Załatwianie spraw w Starostwie » Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami » WYŁACZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNICZEJ Wersja do druku

WYŁACZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

Podstawa prawna: art. 11 – art. 14 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. z 2004r. Dz. U. Nr 121 poz. 1266 ze zmianami),

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o udzielenie informacji czy grunt podlega wyłączeniu z produkcji rolniczej.
2. W przypadku, gdy grunt podlega wyłączeniu z produkcji rolniczej, należy złożyć wniosek o wydanie decyzji w przedmiocie wyłączenia (wniosek odręczny). Do wniosku o wydanie decyzji należy załączyć:
- decyzję o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego gminy ( informacja o przeznaczeniu gruntu w planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze )
- dowód stwierdzający prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane
- mapę z liniami rozgraniczającymi teren inwestycji z rozliczeniem powierzchni  inwestycji w klasach i użytkach

II. OPŁATY
-
nie pobiera się za udzielenie informacji czy grunt podlega wyłączeniu z produkcji rolniczej
- 10 zł za wydanie decyzji na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej (wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Wągrowcu nr rachunku 62 1090 1317  0000 0001 0595 3792)

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
do 30 dni 
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 1
Telefon kontaktowy: (067) 286 05 45

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Starosty Wągrowieckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Załączone dokumenty
  wniosek- czy grunt podlega wyłączeniu (24kB) pobierz pokaż
  wniosek- czy grunt podlega wyłączeniu (27.2kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: (brak danych), Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Łukasz Lemanski, Data wprowadzenia: 2003-08-05 13:00:39, Zatwierdził do publikacji: Łukasz Lemanski, Data publikacji 2003-08-05 13:00:58, Ostatnia zmiana: 2009-06-16 08:09:57, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3392