Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2004 » styczeń 2004

Artykuły
  UCHWAŁA NR 163/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 162/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Bursy Szkolnej nr 1w Wągrowcu Pana Jana Piszczyńskiego
  UCHWAŁA NR 161/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie harmonogramu opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w Powiecie Wągrowieckim
  UCHWAŁA NR 160/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działek nr 2647 nr 2649/4, nr 2646 położonych w Wągrowcu przy ul. Szerokiej dotyczącej lokalizacji...
  UCHWAŁA NR 159/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji wydatków i dochodów budżetu powiatu
  UCHWAŁA NR 158/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie korekty harmonogramu realizacji wydatków i dochodów budżetu powiatu za listopad 2003 podjętego Uchwałą Nr 115/2003 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego ...
  UCHWAŁA NR 157/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości Nagrody Powiatu Wągrowieckiego "Złota Pieczęć"
  UCHWAŁA NR 156/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń na nieruchomości położonej w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 49, pozostającą w trwałym zarządzie Zespołu Szkół ...
  UCHWAŁA NR 155/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonej w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 49, pozostającej w trwałym zarządzie ...
  UCHWAŁA NR 154/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia składającego się na nieruchomość położoną w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 49, pozostającą w trwałym zarządzie ...
  UCHWAŁA NR 153/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia oceny ofert na wykonanie robót, współfinasowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu SAPARD