Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2004 » grudzień 2004

Artykuły
  UCHWAŁA NR 403/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2004 rok
  UCHWAŁA NR 402/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok
  UCHWAŁA NR 401/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji wydatków i dochodów budżetu powiatu na miesiąc styczeń 2005 r.
  UCHWAŁA NR 400/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu do składania oświadczeń woli związanych z realizacją projektu pt.: "Lepsze jutro - program wsparcia ...
  UCHWAŁA NR 398/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2004 rok
  UCHWAŁA NR 397/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie upoważnienia Starosty i Wicestarosty do udzielania pełnomocnictw pracownikom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ...
  UCHWAŁA NR 396/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym środków trwałych będących na wyposażeniu Warsztatów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 395/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie upoważnienia Iwony Grzegorzewskiej - Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed sądami i komornikami...
  UCHWAŁA NR 394/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
  UCHWAŁA NR 393/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 392/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2004 rok
  UCHWAŁA NR 391/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w ramach przetargu nieograniczonego środka trwałego będącego na stanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie
  UCHWAŁA NR 390/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowca"
  UCHWAŁA NR 389/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie zaopiniowania projektu "Planu gospodarki odpadami dla miasta Wągrowca 2004-2015"