Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2007 » marzec 2007

Artykuły
  UCHWAŁA Nr 56/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Wągrowieckiego do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu przez Powiat Wągrowiecki długoterminowych: ...
  UCHWAŁA Nr 55/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2007 rok
  UCHWAŁA Nr 54/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej i uchwalenia regulaminu jej pracy
  UCHWAŁA Nr 53/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie upoważnienia Pana Jerzego Mianowskiego - Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu do reprezentowania Powiatu ...
  UCHWAŁA Nr 52/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu - Pani Elżbiecie Rożnowskiej
  UCHWAŁA Nr 51/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej w Piastowicach, działki nr ewid. 45/1-45/84, 33, 36/3 oraz części ...
  UCHWAŁA Nr 50/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Wągrowieckiego nr 563/2006 z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku o współfinansowanie projektów Powiatowego Urzędu ...
  UCHWAŁA Nr 49/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie wydania opinii dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie ulicy Różanej w Wągrowcu w branżach: drogowej, instalacyjnej (kanalizacja deszczowa), ...
  UCHWAŁA Nr 48/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie wydania opinii dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie ulicy Powstańców Wlkp. w Wągrowcu w branżach: drogowej, instalacyjnej ...
  UCHWAŁA Nr 47/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie wydania opinii dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie ulicy Spokojnej w Wągrowcu w branżach: drogowej, instalacyjnej (kanalizacja deszczowa), ...
  UCHWAŁA Nr 46/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 37/2007 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 15 lutego 2007r w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz ...
  UCHWAŁA Nr 45/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla ...
  UCHWAŁA Nr 44/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego za 2006 rok
  UCHWAŁA Nr 43/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2007 rok
  UCHWAŁA Nr 42/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/39/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2007 rok
  UCHWAŁA Nr 41/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2007 rok
  UCHWAŁA Nr 40/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie wydania opinii dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie ulicy Marcinkowo w Wągrowcu w branżach: drogowej, instalacyjnej (kanalizacja deszczowa), ...
  UCHWAŁA Nr 39/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie upoważnienia Izabeli Napiecek do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed sądami w sprawie o zapłatę.
  UCHWAŁA Nr 38/2007 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego