Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150095
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Rada Powiatu » Uchwały Rady » 2013

Artykuły
  UCHWAŁA NR XXXV /245/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2013 rok
  UCHWAŁA NR XXXV /244/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2013-2022
  UCHWAŁA NR XXXV /243/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok
  UCHWAŁA NR XXXV /242/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2022
  UCHWAŁA NR XXXV /241/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Wągrowieckiego na 2014 rok
  UCHWAŁA NR XXXV /240/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok
  UCHWAŁA NR XXXV /239/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie likwidacji Rodzinnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Skokach
  UCHWAŁA NR XXXV /238/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej
  UCHWAŁA NR XXXIV /237/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2013 rok
  UCHWAŁA NR XXXIV /236/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2013-2022
  UCHWAŁA NR XXXIV /235/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 - 2015
  UCHWAŁA NR XXXIV /234/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za rok 2013
  UCHWAŁA NR XXXIV /233/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia do dokonania kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR XXXIII /232/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2013 rok
  UCHWAŁA NR XXXIII /231/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów w 2014r.
  UCHWAŁA NR XXXIII /230/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
  UCHWAŁA NR XXXIII /229/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
  UCHWAŁA NR XXXIII /228/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
  UCHWAŁA NR XXXIII /227/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 października 2013r. w sprawie "Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok"
  UCHWAŁA NR XXXIII /226/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały, w sprawie określania rodzaju zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania w 2013 roku
  UCHWAŁA NR XXXII /225/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2013 rok
  UCHWAŁA NR XXXII /224/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 25 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Wągrowiecki projektu "E-usługi dla mieszkańców powiatu wągrowieckiego"
  UCHWAŁA NR XXXI /223/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2013 rok
  UCHWAŁA NR XXXI /222/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2013-2022
  UCHWAŁA NR XXXI /221/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR XXX /220/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2013 rok
  UCHWAŁA NR XXX /219/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok
  UCHWAŁA NR XXX /218/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego za 2012 rok
  UCHWAŁA NR XXX /217/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji przez Powiat Wągrowiecki projektu w ramach PO KL pod nazwą "System wsparcia szkół i przedszkoli w Powiecie Wągrowieckim"
  UCHWAŁA NR XXX /216/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR XXIX /215/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 maja 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wągrowieckiego
  UCHWAŁA NR XXIX /214/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2013 rok
  UCHWAŁA NR XXIX /213/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie Damasławek w formie dotacji celowej w ramach partnerstwa
  UCHWAŁA NR XXIX /212/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 maja 2013r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
  UCHWAŁA NR XXIX /211/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 maja 2013r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Gołańczy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
  UCHWAŁA NR XXIX /210/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 maja 2013r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
  UCHWAŁA NR XXIX /209/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR XXVIII /208/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2013 rok
  UCHWAŁA NR XXVIII /207/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2013-2022
  UCHWAŁA NR XXVIII /206/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2013 r.
  UCHWAŁA NR XXVIII /205/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
  UCHWAŁA NR XXVIII /204/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR XXVIII /203/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wapnie
  UCHWAŁA NR XXVIII /202/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych na terenie Powiatu Wągrowieckiego
  UCHWAŁA NR XXVIII /201/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Wągrowieckiego
  UCHWAŁA NR XXVII /200/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2013 rok
  UCHWAŁA NR XXVII /199/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 marca 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2013 – 2022
  UCHWAŁA NR XXVII /198/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego
  UCHWAŁA NR XXVII /197/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2013 roku
  UCHWAŁA NR XXVII /196/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu wągrowieckiego za rok 2012
  UCHWAŁA NR XXVI /195/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
  UCHWAŁA NR XXVI /194/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego
  UCHWAŁA NR XXVI /193/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej
  UCHWAŁA NR XXVI /192/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Powiecie Wągrowieckim za 2012 rok
  UCHWAŁA NR XXVI /191/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim
  UCHWAŁA NR XXV /190/ 2013 RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Wągrowieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok