Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Powiat » Załatwianie spraw w Starostwie » Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami » AKTUALIZACJA I NALICZANIE OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO Wersja do druku

AKTUALIZACJA I NALICZANIE OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Podstawa prawna: art. 71, art. 72, art. 74, art. 77 - art. 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010 roku, Dz. U. nr 102, poz. 651)

 I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. aktualna wycena nieruchomości wykonana na zlecenie Skarbu Państwa

II. OPŁATY

Naliczone zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
0,3% - na cele obronności i bezpieczeństwa Państwa oraz działalność charytatywną
1% - na cele mieszkaniowe, cele publiczne i cele rolne
3% - na cele usługowo – produkcyjne i handlowe

Do opłaty rocznej przysługuje:

1.      Bonifikata 50% - dla osób fizycznych, gdy ich średni dochód na 1 osobę nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia
2.       Możliwość zmiany ustawowego terminu płatności – starosta na wniosek użytkownika wieczystego może ustalić inny termin płatności nie przekraczający danego roku kalendarzowego

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

O aktualizacji opłaty rocznej użytkownik wieczysty winien być poinformowany do 31 grudnia roku poprzedzającego.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 3
Telefon kontaktowy: (0 prefix 67) 268-05-42

 V. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Wągrowieckiego w terminie 30 dni od dnia dostarczenia wypowiedzenia opłaty rocznej.


Informację wytworzył: (brak danych), Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Łukasz Lemanski, Data wprowadzenia: 2003-08-05 12:55:09, Zatwierdził do publikacji: Łukasz Lemanski, Data publikacji 2003-08-05 12:55:30, Ostatnia zmiana: 2011-06-10 10:54:39, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3020