Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2012 » marzec

Artykuły
  UCHWAŁA NR 220/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2012 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej
  UCHWAŁA NR 219/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2012 rok
  UCHWAŁA NR 218/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego, sprawozdania PBP i ZOZ za 2011 rok oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Powiatu
  UCHWAŁA NR 217/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 marca 2012r. w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zadłużenia w płaceniu zaległości za czynsz i opłaty wynajmowanego lokalu w zasobie MOW w Antoniewie
  UCHWAŁA NR 216/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 21 marca 2012r. w sprawie likwidacji pojazdu samochodowego, który stał się własnością Powiatu Wągrowieckiego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu o przepadku
  UCHWAŁA NR 215/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 21 marca 2012r. w sprawie likwidacji środków trwałych będącego w posiadaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 214/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 21 marca 2012r. w sprawie upoważnienia Pani Iwony Brudz - dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego - Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu przed sądami o zapłatę
  UCHWAŁA NR 213/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 15 marca 2012r. w sprawie wydania opinii dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie ulic pomiędzy rondem Kaliska a rondem Pałuckim w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 212/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 15 marca 2012r. w sprawie przyznania Stypendiów Starosty Wągrowieckiego i określenia listy stypendystów w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
  UCHWAŁA NR 211/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 15 marca 2012r. w sprawie przyznania Nagród Starosty Wągrowieckiego w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
  UCHWAŁA NR 210/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 15 marca 2012r. w sprawie ogłoszenia II konkursu, określenia wysokości środków na poszczególne zadania i form ich zlecania organizacjom pozarządowym
  UCHWAŁA NR 209/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 marca 2012r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej w Pile w całym jej przebiegu i zaliczeniu tego odcinka do kategorii dróg gminnych
  UCHWAŁA NR 208/ 2012 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 8 marca 2012r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Kubackiej do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu w sprawie o zapłatę