Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150096
od 16 czerwca 2003 r.
Działalność organów Powiatu » Zarząd Powiatu » Uchwały Zarządu » 2004 » wrzesień 2004

Artykuły
  UCHWAŁA NR 366/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2004 rok
  UCHWAŁA NR 365/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 29 września 2004 roku w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji wydatków i dochodów budżetu powiatu na miesiąc październik 2004 r.
  UCHWAŁA NR 364/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 23 września 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 212/2000 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 listopada 2000 roku w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki ...
  UCHWAŁA NR 363/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 23 września 2004 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 362/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 23 września 2004 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie
  UCHWAŁA NR 361/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 23 września 2004 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 360/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 23 września 2004 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 359/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 23 września 2004 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 358/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 23 września 2004 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych nr 2 w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 357/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 23 września 2004 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych im. Karola Libelta w Gołańczy
  UCHWAŁA NR 356/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 23 września 2004 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 355/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 23 września 2004 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu
  UCHWAŁA NR 354/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 23 września 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr 350/2004 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 17 września 2004 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej i uchwalenia regulaminu jej pracy
  UCHWAŁA NR 353/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 23 września 2004 roku w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu działki nr 238/1 położonej w Wągrowcu przy ul. Jeziornej dotyczącej przebudowy z rozbudową zespołu ...
  UCHWAŁA NR 352/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 23 września 2004 roku w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 1368 położonej ...
  UCHWAŁA NR 351/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 17 września 2004 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
  UCHWAŁA NR 350/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 17 września 2004 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej i uchwalenia regulaminu jej pracy
  UCHWAŁA NR 349/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 9 września 2004 roku w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na rozbudowie budynku mieszkalnego na działce nr 1036/2 położonej w Skokach przy ...
  UCHWAŁA NR 348/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 9 września 2004 roku w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego w budynku banku w Skokach przy ...
  UCHWAŁA NR 347/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 9 września 2004 roku w sprawie określenia zasad obsługi przez szkoły programu przyznawania i przekazywania w roku 2004 / 2005 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających ...
  UCHWAŁA NR 346/2004 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 9 września 2004 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie