Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Powiat - informacje ogólne
•  Rys historyczny
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Status Prawny
•  Zakres działania i zadania Powiatu
  Władze Powiatu
•  Władze Powiatu - organy Powiatu
  Działalność organów Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Zarząd Powiatu
•  Informator Rady Powiatu Wągrowieckiego
  Starosta
•  Status prawny
  Powiatowe jednostki organizacyjne
•  Służby, inspekcje i straże
•  Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
•  Jednostki organizacyjne posiadające status powiatowych osób prawnych
•  Instytucje znajdujące się w budynku Starostwa (ul. Kościuszki 15)
  Powiat
•  Załatwianie spraw w Starostwie
•  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
•  Przetargi
•  Majątek Powiatu
•  Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu
•  Konsultacje aktów prawa miejscowego
•  Ochrona Zdrowia
  Finanse Powiatu
•  Budżet powiatu na 2015 rok
•  Wieloletnia Prognoza Finansowa
•  Sprawozdawczość budżetowa
•  Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin Organizacyjny Starostwa
•  Akty prawa miejscowego
•  Strategia rozwoju
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Wieloletni Plan Inwestycyjny
•  Inne
  Informacje
•  Aktualności
•  Nabór pracowników
•  Niepublikowane w BIP
•  Archiwum
•  Elektroniczne udostępnienienie przepisów prawa
•  Informacje o dokonanych zgłoszeniach budowlanych
  Oświadczenia Majątkowe
•  Oświadczenia Radnych
•  Oświadczenia Członków Zarządu
•  Oświadczenia Sekretarz i Skarbnik
•  Oświadczenia Dyrektorów Jednostek Powiatu
•  Oświadczenia Kierowników Wydziałów Starostwa Powiatowego
•  Oświadczenia osób wydających decyzje w imieniu Starosty
•  Oświadczenia radnych na dwa miesiące przed upływem kadencji
•  Oświadczenia majątkowe Radnych składane w terminie 30 dni od daty ślubowania
  Wybory 2014
•  Wyniki wyborów
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
•  Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego
•  Okręgi wyborcze i liczba radnych
•  Kodeks wyborczy i kalendarz wyborczy
•  Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
•  Informacje o zgłaszaniu list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Harmonogram dyżurów i komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Wągrowcu
  Wybory 2010
•  Obwieszczenie Starosty z dnia 1 października 2010r.
•  Kalendarz wyborczy
•  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Pile
•  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej
•  Uchwały PKW
•  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2010 roku
•  Wyniki wyborów samorządowych 2010
  SPRAWY W STAROSTWIE
•  SPRAWY
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pomoc
Statystyki

9150101
od 16 czerwca 2003 r.
Powiat » Załatwianie spraw w Starostwie » Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia Wersja do druku

Biuro paszportowe

Zmiany w paszportach

 

                W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2012 roku o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych, od 17 stycznia br. wniosek o paszport i paszport tymczasowy będzie można złożyć w dowolnym wydziale paszportowym urzędu wojewódzkiego na terenie całego kraju.

 

Osoba ubiegająca się o paszport nie będzie już musiała jechać do punktu paszportowego, właściwego według miejsca jej zameldowania. Wniosek będzie można złożyć w dowolnym, najdogodniejszym dla nas punkcie paszportowym na terenie całego kraju, na przykład w miejscowości, w której aktualnie przebywamy. W tym samym punkcie odbierzemy także gotowy dokument.

 

Ponadto zwiększony został katalog przypadków, w których mogą być wydawane paszporty tymczasowe. Przyjęte zmiany umożliwiają wydawanie ich nie tylko w sytuacjach nagłych, związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny, ale również  w udokumentowanych, nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową (na przykład nieplanowaną wcześniej podróżą służbową). Także, jak dotychczas o wydanie paszportu tymczasowego mogą ubiegać się m.in. osoby przebywające za granicą, na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w kraju oraz osoby, które utraciły dokument paszportowy podczas podróży i potrzebują paszportu tymczasowego na powrót do miejsca stałego pobytu.

 

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod numerem telefonu: (61) 854 10 31 oraz na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu pod adresem: www.poznan.uw.gov.pl.

 

Wnioski o wydanie paszportu oraz ulotki informacyjne można nabywać w Biurze Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, pok. nr 15 (parter) w poniedziałki od 8:00 do 16:00, a od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30.


Sprawy paszportowe można załatwiać w: 

1.    Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu Oddział Paszportów
Pl. Wolności 17
tel. (061) 854-10-31, (061) 854-10-38
poniedziałek, czwartek                 9.30 – 17.00
wtorek, środa, piątek                     8.15 – 15.15

2.    Delegaturze WUW w Kaliszu
ul. Kolegialna 4
pok. nr 2
tel. (062) 76-57-580
poniedziałek                       9 .30 – 18.00
wtorek - piątek                    8 .15 – 15.15

3.    Delegaturze WUW w Koninie
Al. 1 Maja 7
pok. nr 216
tel. (063) 24-30-196
poniedziałek                         9.30 – 18.00
wtorek - piątek                      8.15 – 15.15

4.    Delegaturze WUW w Lesznie
Pl. Kościuszki 4
bud. A, pok.6,
tel. (065) 52-94-838 wew. 331, 332, 336
poniedziałek                         9 .30 – 18.00
wtorek - piątek                       8.15 – 15.15

5.    Delegaturze WUW w Pile
Al. Niepodległości 33/35
bud. B pok. nr 32
tel. (067) 211-61-08
poniedziałek                        9 .30 – 18.00
wtorek - piątek                     8.15 – 15.15

6. Terenowym Punkcie Paszportowym w Gnieźnie
ul. Jana Pawła II 9/10
tel. (061) 424-66-30
fax (061) 424-66-31
poniedziałek                        10.00 - 16.45
wtorek - piątek                       8.00 - 14.45


Informację wytworzył: Biuro Spraw Obywatelskich i Zdrowia, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Łukasz Lemanski, Data wprowadzenia: 2003-06-27 11:24:31, Zatwierdził do publikacji: Łukasz Lemanski, Data publikacji 2003-06-27 11:26:21, Ostatnia zmiana: 2013-01-23 12:52:43, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 68992